Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 2, Br. 1 (2018) Fotonaponski sustav s dvoosnim praćenjem prividnog gibanja Sunca Sažetak   PDF
Mateo Borčić, Igor Bonefačić
 
Svezak 1, Br. 1 (2017) Impressum Detalji   PDF
Damir Purković Politehnika
 
Svezak 2, Br. 1 (2018) Impressum Detalji   PDF
Damir Purković, Marko Maliković
 
Svezak 2, Br. 2 (2018) Impressum Detalji   PDF
Damir Purković
 
Svezak 2, Br. 1 (2018) Introducing a Dataflow visual programming language for understanding program execution Sažetak   PDF
Marin Aglić Čuvić
 
Svezak 2, Br. 2 (2018) Model autonomne kuće kao doprinos održivom razvitku Istre Sažetak   PDF
Bojan Aleksić, Lidija Runko Luttenberger
 
Svezak 1, Br. 1 (2017) Održiva vodoopskrba otoka Sažetak   PDF
Lidija Runko Luttenberger
 
Svezak 2, Br. 1 (2018) Posredovani prijenos u poučavanju programiranja s vizualnim programskim jezicima Sažetak   PDF
Divna Krpan, Damir Brčić
 
Svezak 2, Br. 2 (2018) Preferencije učenika kao polazište za organizaciju i strukturiranje nastave općeg tehničkog odgoja i obrazovanja Sažetak   PDF
Darko Suman, Damir Purković
 
Svezak 1, Br. 1 (2017) Problemi i izazovi profesionalizacije učitelja i nastavnika tehničkog nastavnog područja u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Damir Purković, Stjepan Kovačević
 
Svezak 2, Br. 1 (2018) Razvoj kurikuluma osnovnoškolske nastave robotike Sažetak   PDF
Zvonimir Lapov Padovan, Stjepan Kovačević, Damir Purković
 
Svezak 1, Br. 1 (2017) Riječ urednika Detalji   PDF
Damir Purković, Marko Maliković
 
Svezak 2, Br. 2 (2018) Riječ urednika Detalji   PDF
Damir Purković
 
Svezak 2, Br. 2 (2018) Sadimo digitalno - projekt digitalne eko škole Sažetak   PDF
Mario Dumančić, Tihana Levar, Mirena Maljković
 
Svezak 2, Br. 2 (2018) Sudjelovanje učitelja osnovnih škola u aktivnostima Erasmus+ programa Sažetak   PDF
Tea Pavičić Zajec, Jelena Bistrović
 
Svezak 2, Br. 1 (2018) Tehničko crtanje, spacijalna inteligencija i CAD u osnovnoj školi - opravdanost, potreba, mogućnost, izazov Sažetak   PDF
Darko Suman
 
Svezak 1, Br. 1 (2017) Usporedba troškova drvoprerađivačkog pogona sa kogeneracijskim energetskim sustavom na drvnu sječku i klasičnog drvoprerađivačkog pogona Sažetak   PDF
Borna Borovec, Tomislav Senčić
 
Svezak 1, Br. 1 (2017) Web-ispitivanja, uređaji i web-forme Sažetak   PDF
Marko Maliković, Domagoj Švegar, Sven Borković
 
1 - 18 od 18 stavke/a