Detalji o autoru

Runko Luttenberger, Lidija, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska