Detalji o autoru

Runko Luttenberger, Lidija, Studij politehnike Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska