Detalji o autoru

Suman, Darko, O.Š. Vladimira Nazora, Pazin, Hrvatska

  • Svezak 2, Br. 1 (2018) - Članci časopisa
    Tehničko crtanje, spacijalna inteligencija i CAD u osnovnoj školi - opravdanost, potreba, mogućnost, izazov
    Sažetak  PDF