Model autonomne kuće kao doprinos održivom razvitku Istre

Bojan Aleksić, Lidija Runko Luttenberger

Sažetak


U radu se obrađuju razlozi i koncept gradnje autonomnih kuća u Istri, te način korištenja energije i materijalnih resursa. Pojašnjava se princip samostalne izrade fotonaponskih sustava i solarnih kolektora na krovištu kuće, sakupljanje vode i njezino skladištenje uz opis primjer vlastite izrade calabash sustava kao cisterne za vodu, sustav kućne odvodnje i kompostiranje biorazgradivog otpada. Analizira se industrijska konoplja kao moguć građevinski materijal, pojašnjava se armiranje, izrada kompozita i izolacije od iste. Kod razrade kuća od bala sijena obrazlažu se njihove prednosti i jednostavnost izgradnje. Opisuju se klimatske vrijednosti Istre koje pogoduju izradu autonomnih kuća, te predlaže integriranje sadržaja o gradnji autonomne kuće u nastavu tehničke kulture.

##reader.fullText##

PDF