Preferencije učenika kao polazište za organizaciju i strukturiranje nastave općeg tehničkog odgoja i obrazovanja

Darko Suman, Damir Purković

Sažetak


Preferencije učenika prema nastavnom predmetu važno su polazište za planiranje, pripremanje i strukturiranje nastave. Zbog dinamike tehničko-tehnološkog razvoja, preferencije učenika postaju neizostavni čimbenik za operacionalizaciju nastave općeg tehničkog obrazovanja. U tom je smislu provedeno istraživanje kako bi se odredila struktura preferencija učenika prema tehničkim sadržajima i aktivnostima te razlike u preferencijama s obzirom na karakteristična obilježja skupine. Istraživanje je provedena na uzorku učenika osnovne škole (N = 699) u dobi od 11 do 15 godina. U svrhu istraživanja, korišten je redizajnirani PATT upitnik, iz kojeg su izdvojeni interesi učenika prema tehničkim sadržajima i vrstama aktivnosti. Kao karakteristična obilježja skupine izdvojeni su dob i spol učenika. Rezultati istraživanja ukazuju na težnje učenika za intenziviranjem praktičnog rada, vježbi, ali i teorijskih sadržaja u nastavi. Utvrđeno je da se zanimanje učenika za sadržaje znatno mijenja tijekom sazrijevanja, od tehničkog crtanja u 5. razredu do robotske tehnologije u 8. razredu. Interesi se razlikuju i s obzirom na spol učenika, pri čemu su djevojčice sklonije tehničkom crtanju, dok dječaci preferiraju robotiku, te obradu drva i metala. Poželjna struktura naglašava potrebu prilagodbe nastave tehničkog područja spolu i dobi učenika, te je indikativna svijest učenika o važnosti praktičnih aktivnosti za vlastiti razvoj.

##reader.fullText##

PDF