Sudjelovanje učitelja osnovnih škola u aktivnostima Erasmus+ programa

Tea Pavičić Zajec, Jelena Bistrović

Sažetak


Erasmus+ najveći je program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta koji nudi brojne mogućnosti za učenike i odgojno-obrazovne ustanove uključene u obrazovanje, osposobljavanje i sport. Vodeći se pretpostavkom da su učitelji nedovoljno informirani te da većina njih nije sudjelovala u Erasmus+ projektima, cilj ovog rada bio je ispitati informiranost i sudjelovanje učitelja osnovnih škola sjeverozapadne Hrvatske u sklopu Erasmus+ programa. Istraživanje je provedeno školske godine 2017./2018. na uzorku od 115 odgojno-obrazovnih djelatnika iz 15-ak osnovnih škola iz područja sjeverozapadne Hrvatske. Iako 49,6% ispitanika smatra kako je dobro upoznato s Erasmus+ programom i mogućnostima koje koje se nude učiteljima osnovnih škola, rezultati istraživanja pokazuju da većina, njih 81,6% ispitanika dosad nije sudjelovala u Erasmus+ programima, kao ni u eTwinning mobilnostima ili TCA seminarima organiziranim od strane Agencije za mobilnost i programe Europske Unije. Od ukupnog broja ispitanika, svega 18,4% učitelja sudjelovalo je u Erasmus KA1 ili KA2 projektima, a 18,3% na TCA seminarima ili eTwinning mobilnostima.

##reader.fullText##

PDF