Fotonaponski sustav s dvoosnim praćenjem prividnog gibanja Sunca

Mateo Borčić, Igor Bonefačić

Sažetak


Fotonaponske (FN) ćelije su poluvodičke diode koje pretvaraju energiju Sunčeva zračenja u električnu energiju na osnovu fotonaponskog efekta. Tema ovog rada je definirati fotonaponski sustav s dvoosnim praćenjem Sunca te usporediti količinu proizvedene električne energije s energijom proizvedenom fotonaponskim sustavom s fiksnim optimalnim kutem nagiba. Odabrani FN sustav s dvoosnim praćenjem Sunca je polarni sustav tj. jedna od osi rotacije je paralelna s osi rotacije Zemlje. Rezultati dobiveni mjerenjima su očekivani i pokazuju da sustav s praćenjem Sunca daje oko 50% više električne energije od fiksnog sustava s optimalnim kutem nagiba. Može se zaključiti da je, gledajući samo proizvodnju električne energije, FN sustav s dvoosnim praćenjem daleko efikasniji od sustava s fiksnim kutem, međutim, s ekonomske strane potrebni su dodatni proračuni za odabir optimalnog eletromehaničkog pogona za sustav praćenja.

##reader.fullText##

PDF