Razvoj kurikuluma osnovnoškolske nastave robotike

Zvonimir Lapov Padovan, Stjepan Kovačević, Damir Purković

Sažetak


Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća robotika je postala važno područje tehnike, koje se sve brže razvija, te bez kojega danas nije moguće zamisliti suvremenu proizvodnju. Takav razvoj uvjetuje i odgojno-obrazovni proces, koji se mora prilagođavati, ako društvo želi pratiti korak s vremenom. Zbog atraktivnosti i široke dostupnosti različitih robotskih i automatskih uređaja i naprava, sadržaji robotike postali su i predmetom interesa djece različite dobi, te tako i predmetom poučavanja u različitim školskim i izvanškolskim programima i aktivnostima. Ipak, složenost i multidisciplinarnost ovakvih sadržaja, kao i visoki kognitivni zahtjevi prema učenicima, ističu problem primjerenosti pristupa, strategija i metoda učenja i poučavanja, odnosno razvoja i operacionalizacija kurikuluma takve nastave. Stoga se u ovom radu donose teorijska i praktična polazišta za organizaciju nastave i razvoj kurikuluma. Teorijski dio rada govori o značaju i položaju tehnike u osnovnoškolskom obrazovanju, iznose se koncepti i pristupi razvoju nastave tehnike općenito, osobito nastave automatike i robotike. Drugi dio rada obuhvaća smjernice za razradu i operacionalizaciju takvog kurikuluma u osnovnoškolskom obrazovanju, koji ujedno donosi i prijedlog okvira kurikuluma. Iako predložene smjernice ne konkretiziraju mnoge aktivnosti učenika na mikro razini, čine jasno polazište za razvoj i operacionalizaciju izvedenog kurikuluma nastave, kojeg svaki nastavnik treba prilagođavati vlastitim učenicima i okruženju.

##reader.fullText##

PDF