Prijave priloga

Kako prijaviti prilog

Imate li korisničko ime i lozinku za časopis: Politehnika?
Prijavite se

Trebate li korisničko ime i lozinku?
Registrirajte se

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

 

Smjernice za autore

Radovi se prilažu u elektroničkom obliku, slanjem putem elektroničke pošte na adresu cte@uniri.hr ili putem OJS sustava za uređivanje časopisa, postavljenog na mrežnim stranicama časopisa. U slučaju slanja putem OJS sustava potrebno je registrirati se u sustav kao autor te potom prijaviti svoj rad i dati potrebne suglasnosti prema priloženim uputama.

Uredništvo prima prethodno neobjavljene radove na hrvatskom ili engleskom jeziku, koji zajedno s popisom literature i prilozima ne bi trebali biti opsežniji od 50 000 znakova bez razmaka. Radu se prilaže sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku, opsega do 250 riječi te popis do pet ključnih riječi. Uredništvo će, putem OJS sustava ili elektroničke pošte, u predviđenom roku, autore izvijestiti o rezultatima recenzijskog i uredničkog postupka.

Uredništvo zaprima prikaze i recenzije domaćih i stranih publikacija, informacije o skupovima i drugim događajima te osvrte na aktualnu odgojno-obrazovnu legislativu i regulativu povezanu s tehničkim odgojem i obrazovanjem.

Sve radove potrebno je oblikovati u skladu s priloženim predloškom na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.

  1. Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  2. Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word, RTF ili LaTeX formatu.
  3. URL adrese za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
  4. Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Smjernice za autore, koje se nalaze u rubrici "O časopisu".
  5. U slučaju da je rad napisan na engleskom jeziku, izjavljujem da je lektoriran u skladu s jezičnim pravilima istog i prilažem potvrdu lektora.
 

Autorska prava

Časopis primjenjuje CC BY NC licencu. Autori zadržavaju autorska prava za članke objavljene u časopisu, no svojim pristankom na objavljivanje daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom te elektronskom formatu. Članci objavljeni u časopisu se, uz prikladno navođenje izvora (citiranje), smiju besplatno koristiti u obrazovne i druge nekomercijalne svrhe.

 

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.