Uređivačka politika

Fokus i područje djelovanja

Politehnika - časopis za tehnički odgoj i obrazovanje tematizira široki spektar pitanja i problema konteksta, metodike, metodologije, tehnologije, politike i strategija tehničkog odgoja i obrazovanja i povezanih područja. U njemu se stoga objavljuju tekstovi iz područja tehničkih, društvenih i interdisciplinarnih područja znanosti, povezanih s tehničkim odgojem i obrazovanjem. Uz izvorne znanstvene radove u časopisu se objavljuju i pregledni radovi, prethodna priopćenja, prikazi, recenzije, osvrti i stručni radovi koji mogu doprinijeti razvoju tehničkog odgoja i obrazovanja u cjelini.

 

Rubrike

 

Recenzijski postupak

Svi radovi poslani časopisu Politehnika prolaze kroz recenzijski postupak u kojemu dva međunarodna anonimna recenzenta procjenjuju rad u anonimiziranom obliku. Uredništvo će autore u primjerenom roku izvijestiti o rezultatima recenzijskog i uredničkog postupka. Uredništvo pridržava pravo prilagodbe rada uredničkim propozicijama i standardima hrvatskoga književnog jezika (ako je rad napisan na hrvatskom jeziku).

 

Učestalost izdavanja

Časopis izlazi dva puta godišnje, a ovisno o intenzitetu pristiglih radova sa zadovoljenim uvjetima, mogu se objaviti i izvanredni brojevi časopisa.

 

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućuje trenutni otvoreni pristup svojem cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživačkih spoznaja potiče veću razmjenu znanja i ideja.

 

Uredništvo

Anita Zovko (Sveučilište u Rijeci), Lidija Runko Luttenberger (Sveučilište u Rijeci), Jožica Bezjak (Univerza na Primorskem, Kopar, Slovenija), Dragana Bjekić (Univerzitet u Kragujevcu, Srbija), Nataša Hoić Božić (Sveučilište u Rijeci), Stjepan Kovačević (Sveučilište u Splitu), Marko Dunđer (Sveučilište u Rijeci), Patrizia Poščić (Sveučilište u Rijeci), Filip Marić (Univerzitet u Beogradu, Srbija), Goran Hajdin (Sveučilište u Zagrebu), Zoran Jurković (Sveučilište u Rijeci), Vladimir Pleština (Sveučilište u Splitu).

 

Uređivački odbor

Sofija Vrcelj (Sveučilište u Rijeci), William Steingartner (Tehničko sveučiliše Košice, Slovačka), Mladen Perinić (Sveučilište u Rijeci), Branko Rafajac (Sveučilište u Rijeci), Saša Mladenović (Sveučilište u Splitu), Zvonimir Kolumbić (Sveučilište u Rijeci), Mirko Čubrilo (Sveučilište u Zagrebu), Ines Kolanović (Sveučilište u Rijeci), Tomislav Senčić (Sveučilište u Rijeci), Ivana Gudelj (Hrvatska agencija za okoliš i prirodu), Tomislav Matić (Sveučilište u Splitu).

 

Cijena i pretplata

Pristup online izdanju časopisa je besplatan, dok je tiskano izdanje moguće kupiti slanjem zahtjeva na adresu e-pošte: cte@uniri.hr. Cijena svakog pojedinog broja tiskanog izdanja, za pojedince i institucije, iznosi 25 kn, a nabava se obavlja uplatom na IBAN: HR8023600001101322186 (Poziv na broj: 111-13) s naznakom: za časopis Politehnika.

 

Troškovi zaprimanja i objavljivanja priloga

Časopis ne naplaćuje nikakve troškove autorima prilikom zaprimanja ili objavljivanja članaka ili drugih priloga.